De duik medische verklaring

Duiken is heel relaxed maar er zijn wel een paar medische aandoeningen die voor een sterk verhoogd risico zorgen tijdens het duiken. Om deze extra risico's te voorkomen moet je een medische checklist/verklaring invullen voordat je gaat deelnemen aan de cursus.

Je kunt deze verklaring hier vinden:

De gevreesde JA ...

Mocht je onverhoopt toch ergens met een ja moeten antwoorden dan betekent dat niet per definitie dat je niet mag duiken. Je moet dan goedkeuring krijgen van een arts. Deze goedkeuring mag iedere arts geven.

Het is echter aan te raden om naar een gespecialiseerde duikarts te gaan. De meeste (huis-)artsen weten vaak niet heel goed wat de specifieke risico's zijn. Hierdoor kan het zomaar zijn dat ze uit onwetendheid te voorzichtig zijn, of misschien wel de risico's te laag inschatten. Zijn er twijfels of onduidelijkheden dan kun je altijd jouw arts verwijzen naar DAN voor extra informatie.

Zoek je een duikarts dan kun je eens kijken op de website duikkeuring.nl. Ook kun je terecht voor meer informatie op de website van DAN

Veel voorkomende problemen

Niet kunnen klaren

Duiken en klaren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je niet kunt klaren tijdens je duik dan kan je trommelvlies scheuren en dat is zeker geen fijne gedachte. Niet kunnen klaren is dan ook een veel gehoorde reden om niet te gaan duiken.

Gelukkig kun je leren om te klaren en zijn er maar heel weinig personen die fysiek niet kunnen klaren. Het hoeft dan ook geen reden zijn om niet te gaan duiken.

Er zijn meerdere methodes om te klaren en niet alle methodes zijn even effectief voor iedereen. Sommige mensen hebben gewoon iets meer tijd nodig om goed te leren klaren. Daar is mis mee.

Duiken met astma

Duiken met astma? Of dat kan is een veel voor komende vraag.

Vroeger werd astma altijd afgedaan als een kwaal waarmee je niet kon duiken en daar was reden voor. Astma is een aandoening in de ademweg die niet goed samen gaat met perslucht ademen. Vernauwingen van de luchtweg kunnen lucht vangen die vervolgens tot baro-trauma kunnen leiden. Bijkomend probleem in deze is dat zelfs personen die geen last hebben van hun astma tijdens het duiken daar wel opeens last van kunnen hebben. Duiken met astma werd dan ook vaak onderschat.

Tegenwoordig staat de medische wetenschap echter iets genuanceerder tegenover duiken met astma. De ene astma patiënt is de andere niet en de medische kennis over de mechanismen die spelen is de afgelopen jaren verbeterd. Een duikarts is nu veel beter in staat om een risico analyse te maken voor de individuele duiker.

Het is dus zaak om je te laten keuren door een duikarts en de kans is vrij reëel dat je gewoon kunt duiken met astma. De risico's zijn echter aanzienlijk als je voor eigen dokter gaat spelen omdat je er "nooit last van hebt".

Psychische klachten

Duiken met psychische klachten is een complex onderwerp. Mocht je deze vraag met JA moeten beantwoorden op je medische verklaring dan betekent dat niet meteen dat je niet kunt duiken. Je moet echter wel weer toestemming krijgen van je arts.

Als je al niet mag duiken dan is dat over het algemeen vanwege het medicijn gebruik. Gelukkig zijn er soms alternatieve medicijnen beschikbaar waarmee wel gedoken kan worden. Bespreek dit met je arts en bij onduidelijkheid kan je arts ook altijd contact op nemen met DAN

Er wordt tegenwoordig steeds meer onderzoek gedaan naar de therapeutische waarden van duiken voor psychologische klachten. Het blijkt dat veel patiënten baat ervaren bij het duiken. Houd er echter wel rekening mee dat psychische klachten ook extra risico's met zich meebrengen en wees daar ook eerlijk over naar anderen en voornamelijk jezelf.

Zwangerschap

Duiken tijdens je zwangerschap wordt zeer afgeraden. Ondanks dat er weinig echt onderzoek naar gedaan is zijn er genoeg aanwijzingen dat het schadelijk is voor het ongeboren kind. Het ongeboren kind reageert namelijk ook op de hogere druk in de weefsels. Het ongeboren kind kan dus ook caisson ziekte krijgen. Deze processen gebeuren echter met een andere snelheid dan bij volwassenen. De gevolgen zijn dus moeilijk of niet te voorspellen, uiteraard met alle gevolgen van dien voor het ongeboren kind.

Heb je gedoken terwijl je nog niet wist dat je zwanger was? Er van uitgaande dat dit nog vroeg in de zwangerschap gebeurde is het risico op complicaties klein. De gevoeligheid van de foetus lijkt minder te zijn in de eerste paar weken van de zwangerschap. Het kan natuurlijk nooit kwaad dit met je dokter te bespreken.